در مورد شرکت احیادرمان بیشتر بدانید.

در مورد شرکت احیادرمان بیشتر بدانید.

شرکت احیا درمان پیشرفته اولین تولید کننده دستگاه های ونتیلاتور مراقبت ویژه و دستگاه های ماشین بیهوشی، تنها تولید کننده دستگاه های ونتیلاتور مراقبت ویژه و همچنین تولید کننده دستگاه CT Scan در ایران می باشد که در حال حاضر تمامی این محصولات دارای گواهی دانش بنیان نیز می باشند.

دربار ما
دربار ما

درباره شرکت احیا درمان پیشرفته کشور بیشتر بدانید.

شرکت احیا درمان پیشرفته اولین تولید کننده دستگاه های ونتیلاتور مراقبت ویژه و دستگاه های ماشین بیهوشی، تنها تولید کننده دستگاه های ونتیلاتور مراقبت ویژه و همچنین تولید کننده دستگاه CT Scan در ایران می باشد که در حال حاضر تمامی این محصولات دارای گواهی دانش بنیان نیز می باشند. این شرکت ضمن دریافت تاییدیه از مراجع داخلی و همچنین متخصصین کمپانی اروپایی در خصوص کیفیت مطلوب و مناسب تولیدات خود موفق به کسب استاندارد بین المللی CE اروپا برای سه محصول خود شد.

تاریخچه

پیدایش شرکت احیا درمان پیشرفته

شرکت احیا درمان پیشرفته اولین تولید کننده دستگاه های ونتیلاتور مراقبت ویژه و دستگاه های ماشین بیهوشی، تنها تولید کننده دستگاه های ونتیلاتور مراقبت ویژه و همچنین تولید کننده دستگاه CT Scan در ایران می باشد که در حال حاضر تمامی این محصولات دارای گواهی دانش بنیان نیز می باشند. این شرکت ضمن دریافت تاییدیه از مراجع داخلی و همچنین متخصصین کمپانی اروپایی در خصوص کیفیت مطلوب و مناسب تولیدات خود موفق به کسب استاندارد بین المللی CE اروپا برای سه محصول خود شد.

تاریخچه
تاریخچه
چشم انداز

مسیر حرکت شرکت احیا درمان پیشرفته

  • افزایش میزان فروش
  • افزایش درصد سود آوری
  • افزایش میزان فروش
  • افزایش دارایی شرکت
  • توسعه نمایندگی های داخلی و خارجی
  • افزایش تعداد بازاریابان